Musik i Gryt
Konsertlokaler

Konsertlokaler


Gryts kyrka, idylliskt belägen i Gryts kyrkby, strax utanför Stjärnhov, tillhör Daga församling i domprosteriet i Strängnäs stift. De äldsta delarna av kyrkan är från 1100-talet. Omkring 1300 byggdes långhuset ut och sakristian tillkom. De vackra romanska valven är från 1400-talet. En runsten som upptäcktes som trappsten vid ingången, är rest vid nykyrkans västvägg. På väggen i den nedre delen av kyrkan hänger fyra långa processionsstavar i trä från den katolska tiden. Korets överkalkade valvmålningar från senare delen av 1500-talet, togs fram 1938.
Elghammar, en av de vackraste byggnaderna i Sörmland, ligger skönt belägen vid sjön Lockvattnet mellan Båven och Björnlunda. Säteriet köptes 1807 av fältmarskalk Curt von Stedingk, som lät uppföra det nuvarande slottet. Huvudbyggnaden är i empirestil, mittpartiet pryds av sex väldiga, joniska kolonner och krönes av en tympanongavel med ätten von Stedingks vapen. I slottets inre märks särskilt det stora vackra galleriet, som används vid Musikdagarna i Gryt samt de årliga sommarkonserterna. Ägare till Elghammar är hertigen Charles d'Otrante.
Grytsbergs Säteri med anor från 1699 ligger naturskönt på en kulle med utsikt över Kyrksjön. Säteriet har nyligen fått nya ägare i Christer och Karin Brandberg, som nu låter genomföra en omfattande renovering, ny- och tillbyggnad. Golfen har utvidgats och andra aktiviteter planeras vidare. Nyinvigningen sker under 2018. Musik i Gryt framför sitt tack för att vi kan genomföra den traditionsenliga Brunnskonserten redan i år.
Ullsta lagård är en stor vacker lada som förra året renoverades till en samlingslokal för konstutställningar, fester, musikframträdanden och teater. Ägare är Göran och Irene Lagerstedt. Ladan ligger i byn Ullsta på vägen mot Ånhammar med fin utsikt från den nybyggda verandan över ängarna och sjön.

Hitta hit

Gryt ligger tre kilometer nordväst om Stjärnhov, (mellan Gnesta och Flen). En timmes bilväg från Stockholm (85 km) eller pendeltåg till Gnesta och därefter buss 20 minuter till Stjärnhov. Bilväg från Stockholm: Kör E4 förbi Södertälje och ta av vid avfart med skylt Gnesta Flen Katrineholm, väg 57. Kör förbi Gnesta och vidare fram till Stjärnhov. I Stjärnhov ta av vid avfart Gryts kyrka.
Grytsbergs Säteri ligger på andra sidan vägen mitt emot Gryts kyrka.
Elghammar ligger också vid väg 57, men avfarten är innan Stjärnhov, strax efter Björnlunda.
Ullsta lagård når man om man fortsätter vägen förbi Gryts kyrka norrut.


Konsert på Elghammar