Musik i Gryt
Program

Program


Torsdag den 4 januari - Gryts kyrka

17.00 Susanna Andersson och Jakob Henriques
Fritt inträde - kollekt tas upp till Musik i Gryts verksamhet